Bij het printen van de aanmaningen komen bepaalde posten tevoorschijn. Bij sommige posten is aangegeven dat deze niet gemaand mogen worden, toch worden deze posten getoond op de aanmaningen. Het is zo dat het eerste rapport een rekeningoverzicht is, hierbij wordt dus niet gekeken naar manen ja/nee, maar alle openstaande posten staan hier op.

De overige 3 rapporten zijn de echte aanmaningen, hierop komen dus alleen de posten te staan die gemaand mogen/moeten worden. Let er wel op, dat als je bij de debiteur aanmanen hebt uitgezet, dat de posten die ingeboekt zijn toen het manen nog wel aan stond, dat die posten wel op de aanmaningen staan. Als je die posten er ook niet op wilt hebben, zul je dat per openstaande post uit moeten zetten. Dit moet dan gebeuren via Taken | Wijzingen Verkoopfacturen. Voor de posten die niet gemaand mogen worden meot je de optie aanmanen uitvinken.