Men werkt met meerdere gebruikers in UNIT4 Multivers vanaf een server. Eén gebruiker heeft een model aangemaakt via Beheer | Aanmaken modeladminstratie. Als de andere gebruikers een administratie aan willen maken op basis van dit model, dan is dit model niet te selecteren. Hoe kan men ervoor zorgen dat alle gebruikers gebruik kunnen maken van dit model?

Standaard schrijft UNIT4 Multivers de modellen lokaal weg bijv. in C:Program FilesUNIT4UNIT4 MultiversScripts. Wil men de modellen beschikbaarstellen voor alle gebruikers, dan kan men in deze directory het bestand mvlnuxxx.scr (xxx staat voor de 3 letterige code van het model) kopiëren naar de Unit 4 MultiversScripts directory op de server.

Wil men (in het vervolg) de modellen standaard op de server geplaatst hebben, dan dient via Extra | Opties | Tabblad Algemeen | de directory bij de optie ‘Scripts aanmaken database’ te verwijzen naar de DATA directory van UNIT4 Multivers op de server.