Externe personen
Externe personen zijn de contactpersonen die u hebt bij relaties, debiteuren en crediteuren. Zij kunnen verschillende ‘rollen’ hebben.

TIP: Als u de contactpersonen aanmaakt vanuit Relatiebeheer, wordt deze automatisch gekoppeld aan de relatie/debiteur of crediteur.

Wanneer u externe contactpersonen aanmaakt bij Onderhoud Personen, moet u deze zelf koppelen, dit kan op tabblad Externe rollen bij knop koppelen.

Algemeen contactpersoon
Alle contactpersonen die aan een relatie (relatie, debiteur of crediteur) gekoppeld zijn tegelijk ‘Algemeen contactpersoon’. Als u deze ‘rol’ uitschakelt, is de betreffende (contact)persoon niet langer aan deze relatie gekoppeld.

TIP : Wanneer u met acties en notities werkt, Vink dan altijd bij alle externe contactpersonen de externe rol contactpersoon actie/notitie aan, zodat deze dan gekoppeld kunnen worden in acties/notities. Ddan wordt diegene automatisch ook contactpersoon Algemeen.