Een mooi referentverhaal van Finc Accountants dat onlangs is gepubliceerd op hun website.

Finc Accountants

Finc is als een van de eerste Nederlandse accountants om naar digitaal aanleveren en ondertekenen van jaarstukken. Tegelijkertijd met de voorbereiding van het zogenaamde SBR-assurance-programma is ook het klantenportal OfficeCom van Unidis geïmplementeerd. Zij hebben besloten om beide trajecten aan elkaar te koppelen zodat alle jaarrekeningen digitaal gemaakt konden worden en ook ondertekend worden.
Op deze manier gaat alles digitaal en niets meer op papier. Volgens Laury zijn er nog geen andere accountantskantoren in Nederland, die met OfficeCom werken en op deze wijze jaarrekeningen uitbrengen.

Wat is OfficeCom?

OfficeCom digitaliseert de communicatie van de administratie- en accountantskantoren met hun cliënten.
Het is een oplossing voor documentuitwisseling, accordering en financieel inzicht. OfficeCom zorgt ervoor dat documenten van het kantoor online beschikbaar worden gesteld aan de cliënten. En indien nodig voor een akkoord worden aangeboden. De status van de nog te accorderen bestanden wordt bewaakt. Tevens is een koppeling inbegrepen met de Unit4 Multivers boekhouding waar de meest essentiële zaken worden weergegeven. De cliënten die OfficeCom gebruiken kunnen alle informatie vinden die het kantoor met hen wil delen.