Onze medewerkers krijgen veel vragen vanuit klanten inzake rapportagemogelijkheden. Men heeft bijvoorbeeld een gebrek aan informatie, of men heeft specifieke wensen. Wij zijn een onderzoek gestart om de meest voorkomende issues aan het licht te brengen, waarmee wij u graag verder helpen.

Aan honderd willekeurige klanten hebben wij de vraag gesteld:

Welke informatievoorziening mist u of waar ervaart u hinder van?

Hieruit is de volgende top 5 naar voren gekomen:

  1. Standaard rapportages voldoen niet.
  2. Standaard informatie in Unit4 Multivers is niet vindbaar.
  3. Informatie is vaak te laat.
  4. Informatie komt niet bij de juiste personen.
  5. Ik heb verschillende rapportages, maar ze zijn niet volledig en missen dus de juiste informatie.

Herkent u een of meerdere punten? Wilt u informatie die iets zegt en aansluit op uw behoeften?